Управління проектами

 

Управління проектами — область знань з планування, організації та управління ресурсами з метою успішного досягнення цілей та завершення завдань проекту. Іноді ототожнюється з управлінням програмами, але програма — це фактично більш високий рівень: група пов'язаних та взаємозалежних проектів.

Проект — це обмежений часовими рамками процес, що має визначений початок та кінець, зазвичай обмежений датою, але також може обмежуватися фінансуванням або досягненням результатів, який здійснюється для реалізації унікальних цілей та завдань, зазвичай, щоб призвести до вигідних змін або створення доданої вартості. Тимчасова природа проектів контрастує з бізнесом (процесами), які є повторюваною, постійною або частково постійною діяльністю з виробництва продуктів або послуг. На практиці, управління вищезазначеними двома системами часто різниться і таким чином вимагає розвитку окремих технічних навичок та використання розподіленого управління ними.

Головним завданням проектного управління є досягнення всіх цілей та виконання завдань проекту, одночасно виконуючи зобов'язання щодо наперед визначених обмежень проекту. Типовими обмеженнями є межі та зміст проекту, час, бюджет. Другорядним завданням, але амбіційнішим, є оптимізація, розподілення та інтеграція завдань, необхідних для досягнення наперед визначених цілей.

Сайт створив Конюхов Андрій.
Керівник: Огірко І.В.


Тематика сайту: Управління проектами


Список літератури:

 • Бурак Я. І., Огірко І. В. Застосування методу нелінійної релаксації до оптимізації нагріву оболонок обертання / / Тез. докл. VII науч. конф. по застосуванню ЕОМ в механіці деформ. тв. тіла (Ташкент, 30 сент. — 2 жовтня. 1975 р.). — Ташкент, 1975. — Ч. ІІІ. — С.5.

 • Бурак Я. І., Огірко І. В. Про визначення термопружності стану оболонки екрану кінескоп з урахуванням температурної залежності характеристик матеріалу / / Якість, міцність, надійність і технологічність електровакуумних приладів. — Київ: Наук. думка, 1976. — С.59-62.

 • Бурак Я. І., Огірко І. В. Оптимальний нагрів циліндричної оболонки з залежними від температури характеристиками матеріалу / / Мат. методи і фіз.-мех. поля. — 1977. — Вип. 5. — С.26-30

 • Огірко І. В. Раціональний розподіл температури по поверхні термочуттєвого тіла … стор 332 / / Інженерно-фізичний журнал Том 47, Номер 2 (серпень, 1984)

 • Огірко І. В. Оптимальне по напрузі температурне поле в локальній області гнучкої конструкції / / Інститут проблем міцності,, 1986, N2. — C.69-72.

 • Огирко И. В. Напряженно-деформированное состояние фотополимерных печатных форм / Я. И. Дуб, И. В. Огирко, М. Ф. Ясинский. — Львов : Изд-во ФМИ, 1987. 70c. — 200 екз.

 • Огирко И. В.Оптимизация деформации печатных форм на основе теории оболочек / Р. С. Куропась, И. В. Огирко. — Львов : Выща школа. Изд-во при Львов. гос. ун-те, 1987. 160 c.— 950 екз.

 • Огірко І. В. Математичне моделювання друкарських форм ротаційних машин/ Я. І. Дуб, І. В. Огірко, М. Ф. Ясінський. — Львів .Вища школа. Вид-во при Львів. ун-т, 1987. 250c.— 150 екз.

 • Ogirko I.V., Irkha B.E. A study of the elastic deformations in a thermoelastic inhomogeneous solid of revolution / / Journal of Mathematical Sciences. Volume 79, Issue 6, 1996, Pages 1469–1471.[5]

 • Ogirko I.V., Zapotochnyi V.I. The stress-strain state of screen photopolymer plates / / Soviet Materials Science 22 (6), 1987, pp. 640-643.

 • Ogirko I.V. Temperature field, optimum with regard to stresses, in a local region of a flexible structure / / Strength of Materials 18 (2), 1986, pp. 209-213.

 • Ogirko I.V. Stress-Optimal Temperature Field in the Local Region of a Flexible Structure / / Problemy Prochnosti (2), 1986, pp. 69-72.

 • Огірко І. В., Паславська І. М. Методи інвестометрії у прийнятті ефективних інвестиційних рішень. В зб.: «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід.» (МНМК) ЛНУ. Ім. Ів. Франка. Львів. 2010 с.80-81.

 • Огірко І. В., Паславська І. М. Методи інвестометрії у прийнятті ефективних інвестиційних рішень. В зб.: формування ринкової економіки. Проблеми економічної кібернетики. Львів. ЛНУ ім. Ів. Франка. № 22, 2011. с.232-236.

 • Огірко І. В. , Синицький О. С. Математичне моделювання прийняття управлінських рішень в зб.: Реформування системи держвного управління. ЛР і ДУ НАДУ при Президентові України. Львів. 2011.ч.2 с. 398–400.

 • Райтер Р.,Ласько О.,Огірко І.,Борик О. Загальні основи технічної підготовки спортсменів складнокоординаційних видів спорту залежно від їхньої конструкції будови тіла. Збірник наукових праць Волинського національного університету ім. Лесі України. м. Луцьк. 2012 .№ 4(20) c 464–469.

 • Серант А. Й., Огірко І. В. Соціальні комунікації і соціальні мережі як моделі розгалуженого розвитку зв'язків з громадськістю // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. — Вип. 31 — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. — 50-56 с.

 • Ших Ю. А. ,Огірко І. В. Віртуальне паломництво — інтернет технології для задоволення духовних потреб. Поліграфія і видавнича справа. Львів. УАД. № 2 (58). 2012. с.77-81.

 • Криницька І. П. , Огірко І. В. ,Аналіз презентації явища насильства над дітьми в сім'ї в сучасних інформаційних технологіях. Поліграфія і видавнича справа. Львів. УАД. № 2 (58). 2012. с.81-88

 • Огірко І. В., Дмитришин А. Управлінння якістю проекту книги. В збірнику: «Кваліологія книги». УАД. Львів. 2012 с. 259–265.

 • Пілат О., Огірко І. Інформаційна система оцінки якості електронних видань. В збірнику: Український Університет в Москві. Москва. Том 17. 2012., с. 162–166.

 • Гаранько Т., Огірко І. Перспективи впровадження автоматизовних систем управдіння. В збірнику: Комп'ютерні технології друкарства. № 27. УАД. Львів. 2012. с. 329–334.

 • Огірко Ігор, Огірко Олег. Духовно-моральні аспекти фізичного виховання // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки — Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. — № 2 (18). — С. 21-27.

 • Паславська Ірина, Огірко Ігор, Пілат Олеся. Інформаційна система оцінки якості електронних видань. В зб.: «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід.» ЛНУ Ім. Ів. Франка. Львів. Тернопіль .2013. с.92-94.

 • Яковлєва Ірина, Огірко Ігор. Порівняльний інтернет -аналізі літературно-художніх альманахів.В зб.:ЧЕТВЕРТИЙ МІЖНАРОДНИЙ КОНҐРЕС «Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті» .2013, м. Львів, c.262-266.

 • Ihor Ohirko, Olexandra Romaniuk.Deformation.Thermosoftening plastic.University "Lviv Stavropigion". Institute for Eastern Europe. Lviv 2014. s.59

 • Огірко О.В., Огірко І.В. ЛЮБОВОМЕТРІЯ. "ВЕСТНИК ЕДИНСТВА". ВЫПУСК № 2 (118).Киев. Электронный бюллетень forumkyiv@ukr.net .2014.

 • Igor Ogirko, Olesia Pilat. Quality assessment of the site depends on the criteria. Uniwersytet "Lviv Stavropigion". Institute for Eastern Europe. Lviv. 2013. s.20.eBook. https://www.infotec.key.ua/

 • Огірко Ігор . Музометрія. Університет "Львівський Ставропігоін".Інститут Східної Європи.Lviv. 2013. с.4. eBook. https://myzmat.key.ua/.

 • Жидецький В. Ц., Огірко І. В.Інформаційні технології безпекометрії поліграфічного виробництва. Університет "Львівський Ставропігоін".Інститут Східної Європи. Львів. 2013. s.19. eBook. https://ohirko.at.ua/blog/informacijni_tekhnologiji_bezpekometriji_poligrafichnogo_virobnictva/ 2013-10-28-2.

 • Огірко Ігор .Футболометрія. Університет "Львівський Ставропігоін".Інститут Східної Європи. Львів 2014. с.29. eBook. https://uad.key.ua/.

 • Ihor Ohirko. Екологометрія. Університет "Львівський Ставропігоін".Інститут Східної Європи.Львів 2014. с.15.eBook. https://mova2013.key.ua/.

 • Ohirko Ihor. Культурометрія. Університет "Львівський Ставропігоін".Інститут Східної Європи. Львів 2014. с.25. eBook. https://ohirko.key.ua/.

 • Ihor Ohirko. Quality model.Website.Printing Academy of Ukraine. University "Lviv Stavropigion". Institute for Eastern Europe. Lviv 2014. s.10. eBook. https://uniwersytetradomogirko.key.ua/

 • Ihor Ohirko. Aktuarialna matematyka, University "Lviv Stavropigion". Institute for Eastern Europe. Lviv, 2014. s.29. eBook.https://aktuariusz.key.ua/

 • Людмила Ясінська -Дамрі, Ігор Огірко. Математичне моделювання та прогнозування видів підготовленості кваліфікованих спортсменів. Університет "Львівський Ставропігоін".Інститут Східної Європи. Львів, 2014. с.19. eBook. https://ohirko777.key.ua/

 • Ясінський Михайло , Огірко Ігор. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ НАПРУЖЕНО ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ФОТОПОЛІМЕРНИХ ФОРМ. Університет "Львівський Ставропігоін".Інститут Східної Європи.Львів, 2014. с.59. eBook. https://ohirko2014.io.ua/

 • Огірко І. В. , Романюк-Огірко О.П. Метахімія. Науковий Вісник Українського Університету в Москві.Український державний університет міста Москви. 2014. .№4(20) c 64-79.

 • Пілат Олеся, Огірко Ігор. Статистичні методи оцінки якості електронного виданя. // В зб.: Матеріали науково-практичної конференції УАД. Львів. УАД. 2013. с.106.